מאמרים

לפתוח את העסק הנכסף - חלק שני

את המנוף הראשוני ואולי גם השני, אך אין זה פשוט וברוב המקרים אין את אותם המנופים וכל שיכול לגבות אותנו היא אותה תוכנית עם אפשרויות עתידיות, שכמובן אלו נתונים חזויים אפשריים ולא מעבר לכך.

האפשרויות הראשוניות ומן הסתם גם המשניות בהמשך הדרך, העומדות בפנינו, אלו אפשרויות של הלוואות לכל מטרה העשויות להינתן לנו בהתאם למה שנציג למקור המימון, מה התוכנית והאם נוכל להתחייב ולעמוד בהחזרים בהתאם לה.

מה היתרונות של מהלך כזה?

הלוואות חוץ בנקאיות לכל מטרה יינתנו בתנאים טובים ומתאימים לכל אחד, תנאים שניתן לעמוד בהם לאורך שנים, הלוואות חוץ בנקאיות מאפשרות לרבים מאיתנו את המנוף הראשוני ואת האפשרות לצאת לדרך לעומת מוסדות אחרים שייתכן ויערימו עלינו קשיים גדולים יותר, הלוואות חוץ בנקאיות לכל מטרה יינתנו לנו ממקורות מימון שונים בהתאם לנתונים שנציג בפניהם.

תכנון נכון של מקורות המימון, אפשרויות ותנאי ההחזרים והאופציות העתידיות לרווחים אפשריים בהתאם להוצאות שניתן לעמוד בהם בהתאם לתוכנית, עשויות להביא לפריצת הדרך לה אנו זקוקים ולעזור לנו ליישם את התוכנית מהלכה למעשה.

חזרה לחלק ראשון